Malmberg får stororder till Sveriges största reningsverk – värd över 200 miljoner kronor!

Malmberg har fått ett nytt uppdrag på Henriksdals reningsverk, Sveriges största avloppsreningsverk. Henriksdals avloppsreningsverk renar idag avloppsvatten från stora delar av Stockholm och närliggande kommuner och efter om-och tillbyggnader kommer ha en kapacitet att ta emot avloppsvatten från 1,6 miljoner människor samt hantera slam och externt organiskt material som tillförs anläggningen – vilket gör det till Sveriges största avloppsreningsverk.

Det totala projektet för att genomföra de förändringar som krävs benämns Stockholms framtida avloppsrening, eller SFA där Henriksdals reningsverks utbyggnad är en del av denna satsning. Vår order innebär tillverkning och installationer av slamavvattningsutrustning till verket.

”Vi på Malmberg ser fram emot att vara en del av denna framtidssatsning och säkerställa att det fortsätter att vara ett av världens modernaste reningsverk. Malmberg har en gedigen erfarenhet av miljöteknik och installationer av reningsutrustning. Denna expertis kommer att göra Malmberg till en stark samarbetspartner när det gäller att uppgradera och optimera Henriksdals reningsverk för flera generationer framöver ”

Anders Månsson- Sälj- och marknadschef Malmberg Vattenrening
Henriksdals Avloppsreningsverk, Stockholm. Bild: Stockholm Vatten & Avfall

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter