Malmberg tecknar 8-årigt ramavtal med VA SYD!

Malmberg har tecknat ett 8-årigt ramavtal med VA SYD gällande utförande av provborrningar, produktionsbrunnar, teknikbyggnader och brunnsrelaterade kringarbeten.

Bakgrunden till ramavtalet är att VA SYD ska öka den upptagna volymen grundvatten från Grevie vattentäkt i Staffanstorps kommun in till Bulltofta vattenverk i Malmö. Malmberg kommer löpande under dessa 8 åren att utföra flera produktionsbrunnar med tillhörande installationer varje år.

Vi är hedrade över att återigen ha fått förtroendet från VA SYD att fortsätta vårt långvariga samarbete. Med vår expertis inom brunnsborrning är vi redo att arbeta tillsammans för att säkerställa en tillförlitlig tillgång till dricksvatten för hela VA SYDs betjäningsområde.

Martin Möller, Projektledare

Ramavtalet gäller från och med 1 maj 2023.

Om VA-SYD

VA SYD är en regional organisation i sydvästra Skåne som levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten åt mer än en halv miljon människor. Medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

Bulltofta Vattenverk

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter