Malmberg och AF Bygg Syd bygger lakvattenrening i Ronneby

Avfallsanläggningen Angelskog har idag en deponi på ca 15 ha som inte används längre men det regnvatten som rinner genom deponin och de gamla soporna behöver tas omhand. Malmberg har tagit fram en processlösning för kväverening och metallreduktion av detta lakvatten. Tillsammans med AF Bygg Syd har en processbyggnad utformats där rening och slamavskiljning kommer äga rum. AF Bygg Syd är totalentreprenören i projektet.

Detaljprojekteringen har satts igång och anläggningen kommer stå klar i början av 2025.

Avfallsanläggningen drivs av Ronneby Miljö och Teknik AB som är beställare av projektet och investerar cirka 55 miljoner i lakvattenreningen. Deponering av avfall påbörjades 1962 som bestod av hushållsavfall, industriavfall, latrin och slam från avloppsreningsverket. Idag består verksamheten av mottagning, sortering och mellanlagring av hushålls- och verksamhetsavfall. Deponering förekommer ej längre.

Det glädjer oss att kunna få utföra ytterligare ett lakvattenprojekt i Sverige. Att dessutom få göra det med en så erfaren och duktig byggentreprenör som AF Bygg Syd är extra roligt. Vi tackar Ronneby Miljö och Teknik i Ronneby också för förtroendet.

Anders Månsson

Sälj- och marknadschef, Malmberg Water AB

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter