Samverkan

Vi tror att samverkan eller partnering är en lyckosam väg i genomförandet av ett reningsverksprojekt. Malmberg är en av Sveriges mest erfarna process/maskinentreprenörer i arbetssättet Samverkan.

Vi på Malmberg tycker om samverkan och är glada för att kommuner väljer att genomföra ny-och ombyggnationer av reningsverk som samverkansprojekt. Genom att samverka kan vi arbeta effektivt som ett lag, istället för ”vi och dom”, utan onödiga intressekonflikter, och minimera riskerna för alla inblandade parter. Vi kan förena visionen om att skapa en anläggning i världsklass som alla kan vara stolta över. Vi vill bidra till föredömliga projekt där vi bedriver en effektiv projektering, skapar förtroende och transparens och i slutänden skapar bästa möjliga slutprodukt till långsiktig prisvärdhet och hållbarhet.

Samverkan ger också tid till eftertanke och god planering. Vi har ingen komplicerad modell för samverkan utan mycket bygger på det sunda förnuftet och en stor portion erfarenhet. Vi ser dock till att få avsättning i samverkan för eftertanke, nytänkande och att jobba mot ett gemensamt mål.

Då vi går in som underentreprenör är vi förberedda för att anpassa vårt arbetssätt och ser fram emot att gå in i beställares och huvudentreprenörs arbetsmodell med ett öppet sinne.

Tillsammans bildar vi ett starkt projektteam för att sätta ert nya reningsverk på kartan i en inspirerande och ledande position!