Malmberg tar order värd ca 90 miljoner – utrustar Sjölunda ARV med avancerad rening!

Malmberg och Veolia utrustar Sjölunda avloppsreningsverk med avancerad rening!

Malmberg har blivit utsedda av VA SYD som totalentreprenör att förse Malmös största avloppsreningsverk Sjölunda med ny teknologi för utökad nitrifikation med MABR-teknik, Membrane Aerated Biofilm Reactor. Veolia står för processdesign och teknik för den utökade reningen och det blir Veolias ZeeLung®-membran som kommer installeras i befintliga biologibassänger. MABR är idag är en eftertraktad reningsteknik över hela världen. Det möjliggör en effektiv nitrifikation samtidigt som det minskar behovet av externa luftningsanordningar. Dessutom minimerar membranet risken för syre- och näringsämnesförlust.

Implementering av MABR-processen för nitrifikation kommer fungera som ett komplement till befintliga biobäddar, som står för merparten av den nitrifikation som sker på anläggningen i dagsläget.

Projektet har satts igång och beräknas vara klart till hösten 2024. VA SYD Investerar ca 90 miljoner i projektet.

Vi ser verkligen fram emot detta projekt som ger oss möjligheten att implementera avancerad och en framtida reningsteknologi tillsammans med Veolia för ett av Sveriges största reningsverk, Sjölunda i Malmö.

Anders Månsson, Sälj- och marknadschef, Malmberg Vattenrening

För mer information eller frågor, kontakta mig

Fler nyheter