EnerGeo till Landstinget Kalmar

Kalmar länssjukhus

Kund

Landstinget Kalmar

År

2015 - 2016

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

150 kW (kyleffekt 40 kW)

Nytt centralkylsystem med akviferlager. Borrning och ledningsdragning samt teknikcentral.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

1 st 60 m