Energibrunnar till Bildeve Höganäs

Höganäs

Kund

Bildeve Höganäs (Volvo)

År

2019

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 54kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme, frikyla och tappvarmvatten. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 6 st, 180 m/st