EnerGeo till DHL

Halmstad

Kund

DHL

År

2012

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

250 kW

Borrning av energibrunnar för värme, kyla och varmvattendrift. Inre arbete för komplett värmecentraler inkl. styr- och reglersystem med 125 KW värmepumpeffekt.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

11 st 250 m