EnerGeo till Orkla Foods

Fågelmara

Kund

Orkla Foods

År

2020-2021

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 130 kW EP: 178 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 3st undercentraler för produktion av värme, tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 7 st, 350 m/st