EnerGeo till DHL

Sunnanå

Kund

Catena fastigheter, DHL express

År

2019-2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 340 kW

Borrning av grundvattenbrunnar för värme, varmvattendrift och kyla. Frikyla produceras helt via grundvattnet utan kompressordrift. Komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning:

Grundvatten

Antal brunnar och djup:

7 st, 90 m