EnerGeo till Luftfartsverket

Arlanda Airport

Kund

Luftfartsverket

År

2008-09

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

8/8 MW

Världens största akviferlager för värme-/kyla. Kylning och värmning utan värmepumpar av ventilationssystem. Årlig besparing är beräknad till 4 GWh el och 15 GWh värme.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

4 st 100 m