EnerGeo till Trolleljungby Gods

Trolleljungby

Kund

Trolleljungby Gods

År

2018-2019

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 720 kW EP: 1020 kW

Yttre arbeten för borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för en komplett teknikcentral.

Typ av anläggning:

Grundvatten

Antal brunnar och djup:

Totalt 6 st, 80-90m