EnerGeo till AB Kristianstadbyggen, Skogåsa äldreboende

Everöd

Kund

AB Kristianstadbyggen, Skogåsa äldreboende

År

2019-2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 90 kW, EP: 225 kW

Installation av komplett teknikcentral inkl luft-vatten värmepumpar för värme och varmvattendrift.

Typ av anläggning:

Luft-Vatten