EnerGeo till Fastighets AB Bellevuegården (Stena)

Bellevuegården

Kund

Fastighets AB Bellevuegården (Stena)

År

2016

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 920 /580 kW Värmeåtervinning: 265 / 590 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme. Installation av en Malmberg enerGeo™ som är en komplett prefabricerad geoenergicentral som enkelt dockas till energibrunnarna och fastighetens värmesystem. Utbyte av fjärrvärmeracket i befintlig teknikcentral.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

31 st / 24 st 300 m