Prisma brunnsöverbyggnad för den mindre brunnen

Vår brunnsöverbyggnad Prisma har en enkel och modern design som är perfekt för den lite mindre brunnsinstallationen. Väggar och lucka består av sandwichelement med ett ytskikt av aluzink på inner- och yttersida. Den mellanliggande isolerande kärnan är 40 mm extruderad polystyrencellplast. Prisma står på en sockel av aluzink, som placeras i en grusbädd alternativt på en gjuten platta. Taket fungerar som dörr, där du med hjälp av två fjäderdämpare lätt öppnar hela fronten.

Malmberg Prisma brunnsöverbyggnad

 

Storlekar (m) BxL

I 2x2  II 2x3  


Vikter (kg) exkl sockel

I 300  II 400  


Isolering

40 mm extruderad polystyrencellplast*

* Kan fås i 80 mm isolering mot tillägg


Vägguppbyggnad

Plåt - Cellplast - Plåt


Trycke och lås

Klart för låskolv


Färg*

  • Fasad: Aluzink
  • Tak: Aluzink
  • Dörr: Aluzink
  • Sockel: Aluzink

* Kan fås i valfri kulör mot tillägg


Material

  • Fasad: Aluzink
  • Tak: Aluzink
  • Dörr: Aluzink
  • Sockel: Aluzink

Service

Vid service och underhållsarbeten är rörgalleri, pumparmaturer och elinstallationer mycket lättåtkomliga. Vid större servicearbeten där till exempel pumpbyte ska utföras kan hela byggnaden tippas bakåt. Malmberg Prisma brunnsöverbyggnad tippad för service


 

Skalskydda dina andra vatteninstallationer

Prisma används med fördel även som skalskydd till lågreservoarer där den överbyggnaden till exempel placeras ovanför nedstigningsluckan eller ovanför markventiler.