Fakturainformation

Viktig information till er som är leverantör till Malmberg och tillhörande bolag

I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi på Malmberg ett starkt önskemål om att ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt.

Vi kommer att ta emot e-fakturor via Pagero och här nedan kan du läsa om hur du gör för att börja skicka e-fakturor till oss:

Direkt via Pagero:

Lägg till som mottagare i ditt kundregister i Pagero Online det Malmberg Bolagsnamn som gäller för dig. Det kan vara Malmberg Group AB, Malmberg Borrning AB eller Malmberg Energy AB.

Via annan tjänsteleverantör:

Kontakta din tjänsteleverantör för att beställa routing.

Om du ännu inte har någon lösning för att skicka e-fakturor:

Kontakta Pagero för information om deras olika e-fakturatjänster. Kontakta Pagero via e-post  eller ring Pagero Contact Center på telefon +46-31 730 88 30.

Vi ser helst att ni skickar e-faktura men om inte möjligheten finns så vänligen sänd fakturor till respektive adresser:

Malmberg Group ABMalmberg Water ABMalmberg Borrning ABMalmberg Energy ABMalmberg i Yngsjö ABMalmberg AS
e-post:
">
e-post:
e-post:
e-post:
e-post:
e-post:
Brev:
PG1544737 84 Fagersta
Brev:
Malmberg Water AB
PG1547
737 84  FAGERSTA
Brev:
PG1546737 84 Fagersta
Brev:
PG1792137 84
Fagersta
Brev:
PG1654
737 84 Fagersta
Postboks 2777 
NO-7439 Trondheim 
Norge 
Adress för E-faktura:
Peppol-id/ E-id: 0007:5562929306
Adress för E-faktura:
Peppol-id/ E-id: 0007:5562929272
Adress för E-faktura:
Peppol-id/ E-id: 0007:5565906087
Adress för E-faktura:
Peppol-id/ E-id: 0007:5564139268
Adress för E-faktura:
Peppol-id/ E-id: 0007:5564779428
Adress för E-faktura:

På er faktura önskar vi att ni sätter vårt arbetsordernummer eller inköpsordernummer efter ”Er referens:”  AO- nummer erhålles av respektive Malmbergbolag. Utan nummer kan vi inte godkänna fakturan.

Har ni frågor?

Kontakta oss via

Tel 044- 780 18 00, 

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som är digital från det att den skapas i ekonomi- eller affärssystemet av utställaren tills den tas emot, behandlas och arkiveras hos mottagaren. En e-faktura är med andra ord elektronisk under hela sin livstid. En del företag skickar fakturor i PDF-faktura via e-post. Dessa fakturor scannas eller skrivs sedan ut på papper av mottagaren för att därefter registreras i reskontran. Detta är inte en e-faktura eftersom den inte är elektronisk under hela sin livstid.