Välkommen till Malmberg – din pålitliga partner för att förverkliga framtidens reningsverk!

Vi är inte bara experter, vi är visionärer. För oss handlar det inte bara om att lösa dagens problem, utan om att omvandla utmaningar till möjligheter. Framtidens reningsverk är inte längre enbart en nödvändig infrastruktur, det är en modern fabrik som producerar näringsämnen och energi samtidigt som det värdefulla vattnet renas.

Vi inser att vattenbristen är en verklighet som vi måste hantera idag. Därför är vi ständigt på jakt efter nya tekniker och innovativa lösningar. 

Vi strävar ständigt efter att ligga i framkant av teknikutvecklingen. Genom att utveckla avancerade metoder för hantering av avloppsslam och förbättra den biologiska reningen, tar vi steg mot en mer hållbar framtid.

Malmberg är inte bara en del av lösningen – vi är möjliggörarna för det framtida reningsverket. Vi är pionjärer inom miljöteknik och vi vågar tänka utanför boxen. Med vår breda erfarenhet leder vi VA-Sverige in i en ny era av cirkulärt tänkande.

Reningsområde i fokus

EloVac®-P

EloVac®-P är en kompakt lösning för vakuumavgasning av rötslam med samtidig fosfatutfällning. Tekniken förbättrar avvattningen och minskar fosfatbelastningen. Den är särskilt lämpad för anaeroba rötslamsanläggningar där man har problem med struvitbildning och vill förbättra avvattningen samt minska polymerförbrukningen.

Upptäck Malmberg Triton – din nyckel till effektivt vattenfilter!

Malmberg Triton är inte bara ett filterbottensystem – det är en innovation som revolutionerar reningen i reningsverk och vattenverk. Designad för att samarbeta med filtermedia som sand eller aktivt kol, används den ofta som slutpolering för att ge det renaste vattnet.

Ett av Orust kommuns viktigaste framtidsprojekt växer fram!

Ellös ARV moderniseras med ny process och ny maskinell utrustning i de befintliga delarna och samtidigt byggs verket ut med en ny biologisk rening. Totalt kommer verket ha en kapacitet för 20.000 pe. Den nya delen utrustas med membranteknik för att säkerställa de tuffa kraven på rening.  Ellös nya avloppsreningsverk kommer att betjäna hela Orust under många decennier framåt och skapa en tryggare miljö och renare vatten för nästa generation!

https://www.malmberg.se/wp-content/uploads/sites/2/2024/06/kalmarsund-left-916x1024.jpg

Vi gillar samverkan

På Malmberg är vi övertygade om att samverkan är nyckeln till framgång vid genomförandet av reningsverksprojekt. Som en av Sveriges & Norges mest erfarna process- och maskinentreprenörer inom samverkan, är vi stolta över att arbeta tillsammans med kommuner för att förverkliga ny- och ombyggnationer av reningsverk.

https://www.malmberg.se/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/IH2A2836-683x1024.jpg

Lakvatten

Vi förstår de unika utmaningarna som följer med hanteringen av lakvatten. För er som kunder är det avgörande att ni kan lita på att lakvatten hanteras på ett ansvarsfullt sätt och att era specifika behov tillgodoses.

Vi hjälper er

Är du en kommun?

Malmberg är en trygg partner.

Att bygga nytt eller renovera ett reningsverk är ofta en lång process, och utmaningarna för en kommun kan vara många innan man är framme till genomförandet och en upphandling. Vi är vana vid och har lång erfarenhet av alla entreprenadformer vilket gör oss till en trygg partner. Idag projekterar, bygger och installerar vi från rena utföranden till general- eller totalentreprenader. Flera av våra projekt drivs också inom formen samverkan. Vi kombinerar vår processkompetens och vårt ingenjörskunnande med erfarenhet och hjälper er hela vägen fram till ett färdigt reningsverk.

Är du en industri?

Malmberg erbjuder lösningar.

Miljöarbetet står högt i kurs inom den svenska industrin idag. Har man dessutom en vattenkrävande process kommer också nya och tuffare krav på den egna vattenbehandlingen. Vi kan ta ett helhetsgrepp på reningsutmaningar som en industri står inför. Det kan handla om teknisk konsultation som kan leda vidare till en skarp projektering till att en förbättring eller hel anläggning ska genomföras. Vi samarbetar också med flera teknikpartners här för att hitta rätt lösning för just ert specifika vatten. Pröva oss gärna och ta en förutsättningslös diskussion om ert behov.

Behov av service och underhåll?

Malmberg hjälper er.

En processanläggning består av tusentals delar som ska samspela. Service och underhåll är livlinan. Vi hjälper er att få anläggningen att rulla på som den ska. Vi har serviceavtal med kommuner där underhåll planeras eller mindre förbättringsprojekt sätts igång i en anläggning. Det kan vara akuta åtgärder eller planerat. Vi erbjuder inte bara maskinellt underhåll utan kan också se över automation och digitalisering inom en anläggning.

Malmberg ger er inte bara tekniken. Vi är även kunskapsbärare. Malmberg ger den totala lösningen.

För mer information eller frågor, kontakta mig