Vatten

Vi skapar framtidens vatten- och reningsverk!


Malmberg är både experten och entreprenören inom vattenrening. Det gör oss till en trygg partner när vatten- och avloppsverk ska planeras och byggas.

Dagens hållbarhets- och reningskrav kan innebära både avancerade reningslösningar och konkreta åtgärder för återvinning av vatten, energi eller närningsämnen. Vi har kunskapen kring dessa utmaningar och vi ser till att anläggningarna blir pålitliga och kännetecknas av ett tryggt genomförande hela vägen.

Ett av Orust kommuns viktigaste framtidsprojekt växer fram!

Ellös ARV moderniseras med ny process och ny maskinell utrustning i de befintliga delarna och samtidigt byggs verket ut med en ny biologisk rening. Totalt kommer verket ha en kapacitet för 20.000 pe. Den nya delen utrustas med membranteknik för att säkerställa de tuffa kraven på rening.  Ellös nya avloppsreningsverk kommer att betjäna hela Orust under många decennier framåt och skapa en tryggare miljö och renare vatten för nästa generation!

Vi gillar samverkan

Vi tror att samverkan eller partnering är en lyckosam väg i genomförandet av ett reningsverksprojekt. Malmberg är en av Sveriges mest erfarna process/maskinentreprenörer i arbetssättet Samverkan.

Läs mer

Vi hjälper er

Är du en kommun?

Malmberg är en trygg partner.

Att bygga nytt eller renovera ett reningsverk är ofta en lång process, och utmaningarna för en kommun kan vara många innan man är framme till genomförandet och en upphandling. Vi är vana vid och har lång erfarenhet av alla entreprenadformer vilket gör oss till en trygg partner. Idag projekterar, bygger och installerar vi från rena utföranden till general- eller totalentreprenader. Flera av våra projekt drivs också inom formen samverkan. Vi kombinerar vår processkompetens och vårt ingenjörskunnande med erfarenhet och hjälper er hela vägen fram till ett färdigt reningsverk.

Är du en industri?

Malmberg erbjuder lösningar.

Miljöarbetet står högt i kurs inom den svenska industrin idag. Har man dessutom en vattenkrävande process kommer också nya och tuffare krav på den egna vattenbehandlingen. Vi kan ta ett helhetsgrepp på reningsutmaningar som en industri står inför. Det kan handla om teknisk konsultation som kan leda vidare till en skarp projektering till att en förbättring eller hel anläggning ska genomföras. Vi samarbetar också med flera teknikpartners här för att hitta rätt lösning för just ert specifika vatten. Pröva oss gärna och ta en förutsättningslös diskussion om ert behov.

Behov av service och underhåll?

Malmberg hjälper er.

En processanläggning består av tusentals delar som ska samspela. Service och underhåll är livlinan. Vi hjälper er att få anläggningen att rulla på som den ska. Vi har serviceavtal med kommuner där underhåll planeras eller mindre förbättringsprojekt sätts igång i en anläggning. Det kan vara akuta åtgärder eller planerat. Vi erbjuder inte bara maskinellt underhåll utan kan också se över automation och digitalisering inom en anläggning.

Malmberg ger er inte bara tekniken. Vi är även kunskapsbärare. Malmberg ger den totala lösningen.

För mer information eller frågor, kontakta mig