Vatten

Rent vatten till kommuner och industrier


Malmberg är både experten och entreprenören inom vattenrening. Det gör oss till en trygg partner när vatten- och avloppsverk ska planeras och byggas.

Dagens hållbarhets- och reningskrav kan innebära både avancerade reningslösningar och konkreta åtgärder för återvinning av vatten, energi eller närningsämnen. Vi har kunskapen kring dessa utmaningar och vi ser till att anläggningarna blir pålitliga och kännetecknas av ett tryggt genomförande hela vägen.

Vi gillar samverkan

Vi tror att samverkan eller partnering är en lyckosam väg i genomförandet av ett reningsverksprojekt. Malmberg är en av Sveriges mest erfarna process/maskinentreprenörer i arbetssättet Samverkan.

Vi på Malmberg tycker om samverkan och är glada för att kommuner väljer att genomföra ny-och ombyggnationer av reningsverk som samverkansprojekt. Genom att samverka kan vi arbeta effektivt som ett lag, istället för ”vi och dom”, utan onödiga intressekonflikter, och minimera riskerna för alla inblandade parter. Vi kan förena visionen om att skapa en anläggning i världsklass som alla kan vara stolta över. Vi vill bidra till föredömliga projekt där vi bedriver en effektiv projektering, skapar förtroende och transparens och i slutänden skapar bästa möjliga slutprodukt till långsiktig prisvärdhet och hållbarhet.

Samverkan ger också tid till eftertanke och god planering. Vi har ingen komplicerad modell för samverkan utan mycket bygger på det sunda förnuftet och en stor portion erfarenhet. Vi ser dock till att få avsättning i samverkan för eftertanke, nytänkande och att jobba mot ett gemensamt mål.

Då vi går in som underentreprenör är vi förberedda för att anpassa vårt arbetssätt och ser fram emot att gå in i beställares och huvudentreprenörs arbetsmodell med ett öppet sinne.

Tillsammans bildar vi ett starkt projektteam för att sätta ert nya reningsverk på kartan i en inspirerande och ledande position!

Vi hjälper er

Är du en kommun?

Malmberg är en trygg partner.

Att bygga nytt eller renovera ett reningsverk är ofta en lång process, och utmaningarna för en kommun kan vara många innan man är framme till genomförandet och en upphandling. Vi är vana vid och har lång erfarenhet av alla entreprenadformer vilket gör oss till en trygg partner. Idag projekterar, bygger och installerar vi från rena utföranden till general- eller totalentreprenader. Flera av våra projekt drivs också inom formen samverkan. Vi kombinerar vår processkompetens och vårt ingenjörskunnande med erfarenhet och hjälper er hela vägen fram till ett färdigt reningsverk.

Är du en industri?

Malmberg erbjuder lösningar.

Miljöarbetet står högt i kurs inom den svenska industrin idag. Har man dessutom en vattenkrävande process kommer också nya och tuffare krav på den egna vattenbehandlingen. Vi kan ta ett helhetsgrepp på reningsutmaningar som en industri står inför. Det kan handla om teknisk konsultation som kan leda vidare till en skarp projektering till att en förbättring eller hel anläggning ska genomföras. Vi samarbetar också med flera teknikpartners här för att hitta rätt lösning för just ert specifika vatten. Pröva oss gärna och ta en förutsättningslös diskussion om ert behov.

Behov av service och underhåll?

Malmberg hjälper er.

En processanläggning består av tusentals delar som ska samspela. Service och underhåll är livlinan. Vi hjälper er att få anläggningen att rulla på som den ska. Vi har serviceavtal med kommuner där underhåll planeras eller mindre förbättringsprojekt sätts igång i en anläggning. Det kan vara akuta åtgärder eller planerat. Vi erbjuder inte bara maskinellt underhåll utan kan också se över automation och digitalisering inom en anläggning.

Malmberg ger er inte bara tekniken. Vi är även kunskapsbärare. Vi ger er inte bara vatten. Vi garanterar er bra vatten. Malmberg ger den totala lösningen.

För mer information eller frågor, kontakta mig