Malmberg har i samarbeid med Antec blitt tildelt kontrakt om levering av patentert slambahandlingsteknologi til Innbygda renseanlegg i Trysil kommune.

Dette er det første kommunale anlegget der den norske patenterte teknologien blir benyttet, en teknologi som gjør det mulig å bygge anaerob slambehandling på mindre renseanlegg. Anaerob slambehandling gjør det mulig å utvinne verdifull biogass fra slammet samtidig som slamvolumet for videre behandling blir mer enn halvert. Dette gjør at slambehandlingsanlegget er en lønnsom grønn investering. “Denne teknologien er en game-changer for små og mellomstore renseanlegg i Norge, sier prosjektleder Lars Buer i Malmberg”. 

Anlegget på Trysil skal stå ferdig i løpet av 2023 och Kontraktsverdien er 27 millioner kroner.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg

Flere nyheter