Milepæl i prosjektet på Alvim RA nådd!

En av de første synlige leveransene fra Malmberg på utvidelsen av Alvim RA i Sarpsborg kommune er gasslagertankene. Vi har akkurat gjennomført de første testene på at gasslagrene er tette og er klare for å lagre biogass. Gasslagringstankene er trippelmembrantanker, og hver lagertank har et effektivt gallslagringsvolum på 300 m3 ved et gasstrykk på 40 mbar. Arbeidet med Alvim RA er delt inn i mange entrepriser, der Malmberg har vunnet M1 Membrananlegg og M4 Nytt gassanlegg. I M4 inngår bl.a.: etablering av nytt gassanlegganlegg, levering og montering av ny gassfakkel, levering og montering av nye gasstanker, levering og montering av ny gassledning, levering og montering vann- og avløpsledninger med isolering og varmekabel, ny rørbro for gassledninger, vanntilførsel og avløp (stålkonstruksjoner), tekniske installasjoner i viftehus, tilhørende elektro- og automasjonsinstallasjoner samt forberedelser for rivning av eksisterende gassanlegg og initiering av eksisterende gassanlegg før rivning.

Sarpsborg kommune skal videreutvikle Alvim renseanlegg og bygge om det overordnede transportsystemet for avløp som leverer avløp inn til renseanlegget. Renseanlegget ligger på Alvim i Sarpsborg. Prosjektet vil være det største Sarpsborg kommune til nå har gjennomført, målt i kostnader. Det nye renseanlegget vil rense for både nitrogen og fosfor. For mer informasjon om prosjektet se: http://sarpsborg.com/renseanlegg og

Start – Malmberg NO.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg

Flere nyheter