Malmberg AS fullfører prosjektet på Gol avløpsrenseanlegg med suksess!

Gol kommune har i samarbeid med Malmberg AS nådd en stor milepæl innen miljøinfrastruktur med ferdigstillelsen av Gol avløpsrenseanlegg. Kontrakten for prosjektet, som omfatter maskin-/prosessteknikk og automasjon (M1), ble signert 17. februar 2020. M1-kontrakten er gjennomført i godt samarbeid med Biowater Technology AS, hvor Malmberg AS og Biowater Technology AS er 50/50 leveransepartnere. 

Gol avløpsrenseanlegg spiller en avgjørende rolle i håndteringen av kommunalt avløpsvann fra tettstedet Gol, nærliggende hyttefelt og Norturas slakteri. Anlegget gjennomgikk omfattende renoveringer for å oppfylle kravene til sekundærrensing og sikre de høyeste miljøstandardene. Med en dimensjonert kapasitet på 9 500 personekvivalenter (pe) behandler og renser anlegget avløpsvann effektivt.

Prosjektet omfavnet innovativ teknologi og benyttet en MBBR-løsning (Moving Bed Biofilm Reactor) av typen Biowater Technology AS CFIC®. Denne løsningen ble bygget i det eksisterende tomme slambassenget, med separasjon i sedimenteringsbassenget. Malmberg hadde frihet til å velge den optimale løsningen for prosjektet, og sikret dermed optimal ytelse og miljømessig bærekraft.

Kontrakten omfattet levering av et komplett og driftsoperativt prosessanlegg, hvor Malmberg hadde det totale ansvaret for å oppfylle de spesifiserte kravene. Leveransen inkluderte også arbeid utenfor byggeplassen, slik som prosjektering, innkjøp og prefabrikasjon. Malmbergs grundige planlegging og detaljerte prosjektering sikret en vellykket integrasjon av maskineri, prosessteknologi og automasjonssystemer.

Byggefasen startet 9. september 2021 for byggtekniske fag, og anlegget ble teknisk overlevert 17. mars 2023. Til tross for de komplekse utfordringene i prosjektet, ble tidsplanen overholdt, noe som vitner om teamets effektivitet og profesjonalitet.

Etter at Malmberg hadde fullført detaljprosjekteringen for M1, ble anbudsdokumentene utarbeidet for entreprise B1 – Bygg. Med sin grundige kjennskap til prosjektet og dets krav, dannet Malmberg en konsortium med pålitelige underentreprenører og la frem et vellykket tilbud. Ved å ha kontroll over hele prosjektet sikret Malmberg en sømløs integrasjon av de ulike komponentene.

Kontrakten for B1, som ble signert 17. august 2021, omfattet oppføringen av en ny forbehandlingsenhet med et areal på 255m². I tillegg innebar prosjektet total rehabilitering og ombygging av den gamle delen inkl overflatebehandling av alle eksisterende bassenger.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg

Flere nyheter