Malmberg AS Sikrer Ordre i Norge!

Ny Malmberg Triton®-kontrakt!

Malmberg har nylig inngått avtale om å levere Malmberg Triton® filterbunnsystem til Asker og Bærums nye vannverk. Det nye vannbehandlingsanlegget, som for tiden er under bygging på Kattås i Bærum, forventes å være ferdigstilt i 2026.

Det innovative Malmberg Triton® filterbunnsystemet har etablert seg som det foretrukne valget for mange vannverkseiere i Norge, takket være dets unike egenskaper, inkludert effektiv spyling og lange driftstider. Dette filterbunnsystemet muliggjør økt produksjonskapasitet sammenlignet med konvensjonelle bunner, noe som har gjort det til det foretrukne alternativet for vannverk over hele landet. Dette gjelder ikke bare nye vannverk, men spesielt også eksisterende anlegg, der produksjonskapasiteten kan økes uten å måtte utvide anleggets filterareal.

Det nye ABV-anlegget, som bygges i fjell, vil ha en imponerende produksjonskapasitet på 80 000 m3/d. Malmberg Triton® vil spille en sentral rolle for å sikre høy driftssikkerhet og effektivitet i vannbehandlingsprosessen.

Monteringsarbeidet for Malmberg Triton® forventes å starte i januar 2025, og kontraktsverdien er på 22 millioner kroner. Fordelene med Malmberg Triton®-systemet spenner fra en høy driftssikkerhet, gir lave levetidskostnader og derved en totaløkonomisk fordel for vannverkseieren.

Malmberg Triton® tilbyr en svært effektiv tilbakespyling takket være den patenterte utformingen av filtermodulene. Systemet kan også kombineres med luftspyling, noe som resulterer i reduserte mengder spylevann, gir lenger gangtider og derved en økt mengde produsert vann. Denne integrerte løsningen styrker Malmberg sin posisjon som ledende leverandør av avanserte vannbehandlingsløsninger i Norge.

Asker og Bærums vannverk

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt meg

Flere nyheter