Cirkularitet

Vi förändrar synsättet på rester

Rest är resurs

Det många skulle se som avfall väljer vi att se som en resurs. Med rätt tekniker tar vi hand om de resurser som avloppsvattnets rester genererar, och som kan återföras på ett säkert sätt i kretsloppet.

Vår vision är att få bygga ett återvinningsverk

Det är många gånger ett resursslöseri att använda nytt vatten till olika flöden i en process där renat spillvatten lika gärna skulle kunna återanvändas. Malmberg har kunskapen, och teknikerna ligger inte i framtiden. Teknikerna finns att tillgå redan idag om viljan att ställa om till återvinning är där. Genom att se på en helhet kan vi erbjuda totallösning för kväve- och fosforåtervinning.

Utvecklingen av vatten- och avloppsrening i Sverige har tagit fart rejält under de senaste 5 åren. Nya utsläppskrav och omoderna anläggningar driver på utvecklingen. Det ställs krav på rening som innebär avancerade utrustningar och reningstekniker. Det finns också ett helt annat hållbarhetstänk idag än för några år sedan. Detta hållbarhetstänk speglar sig också i utvecklingen av kommunernas reningsverk. Det handlar inte om att endast rena vattnet till rätt krav utan det innebär också att planera för resurs- och energiåtervinning. Idag utvecklas mängder av lösningar som till exempel kan utvinna näringsämnen ur slammet, se till så att biogas kan utnyttjas effektivt, rena vatten på en liten yta så betong och stål kan minimeras, återvinna skapad värme, skapa effektiv drift med smarta digitaliseringslösningar. Listan kan göras lång.

Via våra samarbetspartners, EkoBalans eller Eliquio kan vi skräddarsy anläggningar som genererar resurser istället för rester.

EloVac®-P

En kompakt lösning för vakuumavgasning av rötslam med samtidig fosfatutfällning. Tekniken reducerar metan-släpp, förbättrar avvattningen och minskar fosfatbelastningen.

För mer information eller frågor, kontakta mig