Trygghet

En processingenjör är med från starten i projektet ända fram till målet.

Rebecca Lindén
Processingenjör

Lakvatten

Lakvatten, det är grund- och regnvatten som har passerat genom en deponi. Ett lakvatten är ofta förorenat med tungmetaller och salter. Det skiljer sig ganska mycket från kommunalt spillvatten.

Martin Thuresson
Senior processingenjör

Triton

Malmberg Triton är ett filterbottensystem, ett snabbfilter som används i reningsverk och vattenverk.

Martin Larsson
Produktansvarig Triton

Framtiden

Malmbergs roll är att vara en möjliggöra för det framtida reningsverket.

Anders Månsson
Sälj- och marknadschef vattenrening

Samverkan

Genom att samverka kan vi arbeta mer effektivit.

Viktor Ekberg
Kommunikationsansvarig