Vanliga frågor

Energy

Vad innebär biogasuppgradering?

Då biogasen ska användas som fordonsgas eller tillföras naturgasnätet krävs rening av korrosiva ämnen, partiklar och vatten samt höjning av energivärdet genom borttagning av koldioxid. Reningsprocessen kallas uppgradering och kan göras med olika tekniker.  Vår teknik för uppgradering av biogas är en så kallad ”Vattenskrubber”

Hur fungerar och ser Malmberg COMPACT ut?

Malmberg COMPACT™ är utvecklad till en effektiv och pålitlig anläggning för uppgradering av biogas till hållbar biometan. Maskinen är prefabricerad och tillverkas i egen produktionsanläggning i Sverige. Vi kan garantera kort ledtid från order till gasleverans. Genom vår kontrollpanel Malmberg feniX™ blir biogasuppgraderingen lätthanterlig. Interiörsystemet och inredningen ligger i en specialdesignad och optimerad container för enkelt underhåll och bekväm service.

Vad är Geoenergi?

Geoenergi är en säker och miljövänlig metod för att utvinna energi ur grundvattnet eller berggrunden.

Hur fungerar och ser Malmberg Energeo ut?

Malmberg EnerGeo™ är en komplett prefabricerad geoenergicentral som enkelt dockas till energibrunnarna och fastighetens värme- och kylsystem.

Vatten

Vilka områden har vi lösningar för inom vattenrening?
 • Vattenverk
 • Avloppsreningsverk
 • Processvatten
 • Lakvatten
Vilja projektformer finns det?
 • Samverkan
 •  Utförande
 •  Totalentreprenad

Borrning

Vad är brunnsborrning?

Brunnsborrning är en process där man använder olika typer av maskiner för att borra efter vatten och energi. Dessa brunnar används vanligtvis för att utvinna vatten eller energi för användning i olika ändamål, som dricksvattenförsörjning, bevattning av jordbruk, industriell användning och mycket mer.

Vilka borrmetoder har vi?

Tryckluftsborrning, vattenborrning typ Wassara och rotationsborrning, direkt- och omvänd spolborrning.

Allmänt

Vad gör en projektledare på Malmberg?

Som projektledare på Malmberg ansvarar man för projekt inom vatten och energi. Projekten kan variera i storlek och kan också vara i olika entreprenadutföranden.

För varje projekt sätts ett projektteam upp där projektledaren är ansvarig för projektet från uppstart till driftsättning och överlämning till kund. Projektledaren är ansvarig för att tidplanen hålls, leverans från projektteamet, samordning med både interna och externa parter och den ekonomiska delen.

Vad gör en processingenjör?

Som processingenjör arbetar man främst med dimensionering av utrustningar och processdesign. Du är delaktig vid uppstarten och intrimning av anläggningarna som du har designat och beräknat. Som Processingenjör arbetar dagligen nära organisationen med tekniska frågor för att säkerställa att utrustningarna uppfyller de krav du har ställt under dimensioneringen. Man kommer också medverka i försäljningsarbetet i offertfasen och att granska processlösningar. 

 • Vilken kompetens krävs?
  • Civilingenjörsutbildning.
 • Vilka program jobbar de i?
  • Excel, Biowin, CAD (Plant 3D), Addon 
Vad gör en konstruktör?

Man är delaktig i projekten och med och påverkar från uppstart till avslut. Man är en del i en projektgrupp där man har fokus på teknik och granskning. Man är en viktig lagspelare som stöttar upp både kollegor och projektledare i pågående projekt. Några exempel på uppgifter är: designar lösningar, Drar rör, tolkar flödesscheman, pratar med leverantörer och andra discipliner.

Vilken kompetens krävs?

 • Civilingenjör, Högskoleingenjör, Yrkeshögskolor

Vilka program jobbar de i?

 • Autocad, Plant 3D, Inventor Vault, Navis, Meridian