Kultur och värderingar

Vi tillhör samma familj

Malmberg växer och det finns alla möjligheter att växa med.
Våra medarbetare är den största tillgången vi har, och det är genom våra medarbetare vi utvecklas som företag – de gör familjen komplett helt enkelt. Vi har en stor uppgift. Att driva övergången mot grön energi och rent vatten, men med stora uppgifter så växer vi. Vi är med varandra hela vägen, oavsett om det handlar om små framsteg, stora framsteg eller utmaningar. Malmbergare genomsyras av en stark entreprenörsanda och vägen från idé till beslut är inte alltid så lång. Genom förtroende för individen så genomförs besluten vi har tagit.

Vi finns där för varandra när det händer. Och det är på Malmberg det händer.

Våra värderingar

Vi är Malmberg, ett miljöteknikföretag som först och främst är ett familjeföretag. Teknik är absolut en del av vår identitet, men det är våra värderingar som definierar oss. Kompetens, kreativitet, öppenhet och glädje är grundstenarna som gör våra medarbetare stolta.

Dessa värderingar genomsyrar hur vi uppfattas både internt och externt som representanter för Malmberg. Vi förstår att de är lika viktiga som kvaliteten på våra lösningar, produkter och tjänster. Genom att ha en gemensam syn på vilka vi är och vad vi står för blir vi tydliga i vårt budskap, vilket är avgörande för att kommunicera framgångsrikt.

Vi lever våra värderingar varje dag i vårt arbete, vilket gör Malmberg ännu starkare och mer framgångsrikt. De vägleder oss när vi fortsätter att bana nya vägar för en bättre miljö. Med vår kompetens, kreativitet och öppenhet förändrar vi spelreglerna inom miljöteknik och tar steg mot en nollgeneration. Malmberg är här för att göra en verklig skillnad.