EnerGeo till Thages Vikhem i Staffanstorp

Staffanstorp

Kund

Thages Vikhem

År

2017-2018

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 116 kW, EP: 26 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme, frikyla/komfortkyla och tappvarmvatten. Inre arbeten för komplett teknikcentral inkl styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

Totalt 8 st, 300 m