EnerGeo till Centrumhuset Brösarp

Österlenhem

Kund

Centrumhuset Brösarp

År

2017-2018

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 48 kW EP: 15 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme och tappvarmvatten. Inre arbete för komplett teknikcentral.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 6 st, 60-240 m