EnerGeo till Eon fastighet, Segevång

Malmö

Kund

Eon fastighet, Segevång

År

2018-2019

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 140 kW EP: 125 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 3 st Undercentraler för produktion av värme, tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 14 st, 250 – 270 m