EnerGeo till flerfamiljshus BRF Kr 7

BRF Kr 7

Kund

BRF Kr 7

År

2017

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 160 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme och tappvarmvatten. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem samt nytt fjärrvärmerack.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

Totalt 16 st, 225 m/st