EnerGeo till Kävlinge kn

Nyvångskolan

Kund

Kävlinge kn

År

2014

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

120 kW

Borrning av energibrunnar för värme och varmvattendrift. Återladdning av kökskyla till energibrunnarna via kulvert. Komplett värmecentral inkl. styroch reglersystem med 120 kW värmepumpeffekt.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

8 st 300 m