EnerGeo till Landskrona församling

S:t Johannes

Kund

Landskrona församling

År

2015

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

150 kW/ 40 kW

Borrning av slutna energibrunnar för värme och frikyla, aktiv kyla och tappvarmvatten. Komplett teknikcentraler inkl. styr- och reglersystem.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

9 st 200 m