EnerGeo till Nordvalls etikett

Sjöbo

Kund

Nordvalls etikett

År

2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 80 kW EP: 112 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Undercentral för produktion av värme, tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 8 st, 270 m/st