EnerGeo till Sätofta förskola

Höör

Kund

Höörs fastighet, Sätofta förskola

År

2020-2021

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 240 kW EP: 150kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar med markarbete för värme och tappvarmvattendrift.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 13 st, 180-265 m/st