EnerGeo till Skanska Kv Geijer, Ystad

Malmövägen 9, Ystad

Kund

Skanska Kv Geijer

År

2017-2018

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP:80 kW Kyleffekt: 40 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme. 1 st Prefabricerad värmepumpcentral typ Malmberg enerGeoTM modell 80 för produktion av värme, tappvarmvatten samt kyla.

Typ av anläggning

Bergvärme

Antal brunnar och djup

Totalt 8 st, 250-265 m/st