Energiutvinning ur dricksvatten i Hyndevadsverket

Eskilstuna

Kund

Hyndevadsverket

År

2018-2019

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 240 kW EP: 510 kW

Arbeten för att hämta energi ur dricksvattnet för värme- och tappvarmvatten till byggnaderna.

Typ av anläggning:

Dricksvatten