EnerGeo till AB Kristianstadbyggen

Tollarp

Kund

AB Kristianstadbyggen

År

2014-15

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

200 kW

Borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem med ca 200 kW värmepumpeffekt. Lågtempererad kulvert till 1 annan fastighet typ närvärme.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

3 st 35 m (filterbrunnar)