EnerGeo till AB Kristianstadsbyggen i Önnestad

Skolgatan Önnestad

Kund

AB Kristianstadsbyggen

År

2017-2018

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

EP: 42 kW, VP: 36 kW

Yttre arbeten för borrning av grundvattenbrunnar för värme och varmvattendrift. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

Totalt 2 st, 50 m