EnerGeo till HSB BRF Eken

Malmö

Kund

HSB BRF Eken

År

2010-11

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

140 kW

Borrning av grundvattenbrunnar för värme och tappvarmvatten. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem med ca 140 KW värmepumpeffekt. 68 lägenheter samt 7 lokaler.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

5 st 70 m