EnerGeo till PEAB

IKEA Hubbhult

Kund

PEAB

År

2014-15

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

500 kW

Borrning av 60 st grundvattenbrunnar för värme och kyla. Inre arbete för komplett teknikcentral inkl. styr- och reglersystem med ca 500 KW värmepumpseffekt, 820 kW kyleffekt.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

4 st 75 m