EnerGeo till Fastighets AB Briggen 30

Malmö

Kund

Fastighets AB Briggen 30

År

2016

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 150 kW (tot) EP: 168 kW (tot)

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar för värme. Installation av en Malmberg enerGeo™ som är en komplett prefabricerad geoenergicentral som enkelt dockas till energibrunnarna och fastighetens värmesystem. Utbyte av fjärrvärmeracket i befintlig teknikcentral.

Typ av anläggning

Grundvatten

Antal brunnar och djup

Befint. GV brunnar, 4 st ca 130 m