EnerGeo till Hauschild och Siegel Passageraren

Malmö

Kund

Hauschild och Siegel Passageraren

År

2019- 2020

Tjänst

Energi > Geoenergi

Kapacitet

VP: 96 kW EP: 52 kW

Yttre arbeten för borrning av slutna energibrunnar. 1 st Prefabricerad värmepumpcentral typ Malmberg enerGeo för produktion av värme och tappvarmvatten.

Typ av anläggning:

Bergvärme

Antal brunnar och djup:

Totalt 8 st 290 m/st