Vi borrar stora och små brunnar för kommunalt dricksvatten, industrier, lantbruk och för energi

Ett borrprojekt kräver gedigen kompetens både inför och när man borrar. Efterarbetet är minst lika viktigt för att få en säker och servicevänlig brunn. Utrustningen och de borriggar som vi använder är av högsta kvalitet. Vi borrar bergbrunnar, formationsfilterbrunnar och grusfilterbrunnar i dimensioner från 2” till 800 mm. Borrmetoderna är tryckluftsborrning, vattenborrning typ Wassara och rotationsborrning, direkt- och omvänd spolborrning. 

Malmberg borrning, bromölla

Framgångsrik brunnsborrning

Det finns alltid osäkerheter som man inte kan råda över när ett borrprojekt ska genomföras. Erfarenhet är naturligtvis viktigt men även att det finns rutiner och checkpunkter. Vi vill att vår uppdragsgivare ska känna sig trygg i genomförandet.Därför är alltid förstudien viktig som ger oss svaren på geologin och vad man kan förvänta sig när man borrar på platsen. Ibland är en undersökningsborrning nödvändig för att ge ytterligare svar till dimensioneringen av brunnen. Brunnsborrningen sker alltid efter given rutin och med så lite miljöpåverkan som möjligt. Slutförande och installation av brunnens utrustning sker alltid enligt Malmbergmetoden och enligt Normbrunn 16. 

  • Geologisk förstudie
  • Undersökningsborrning
  • Dimensionering
  • Borrning
  • Installation