Utnyttja värmen från underjorden till din fastighet

Malmberg- geoenergi

Vi har över 35 års erfarenhet av att utnyttja energi med hjälp av geoteknik. Det är en säker och miljövänlig metod för att utvinna energi ur grundvattnet eller berggrunden för att värma och kyla byggnader. Vår geoenergilösning är perfekt för bostads- och kontorsbyggnader eller större hallbyggnader som exempelvis logistikcentrum.