En komplett geoenergilösning

Geoenergi fastighet

Vi var bland de första företagen inom geoenergi i Sverige. Vårt geologiska kunnande och långa erfarenhet inom borrning ger oss möjligheten att erbjuda en komplett lösning. Vi har all teknisk och geologisk kompetens för ta fram en hållbar energilösning för er fastighet oavsett om det är för bostäder, kontor, sjukhus eller större hallbyggnader som logistikcentrum tillexempel.

5 steg till den perfekta geoenergianläggningen

En geoenergianläggning leder alltid till omfattande energikostnadsminskningar. Investeringen har normalt betalats tillbaka inom några år. Vi tar hand om förstudien, geologiska tester, dimensionering, borrning och hela vägen till driftsättning av en helt optimerad anläggning. Välj er egen nivå av service för de kommande åren. 

1. Dimensionering av energibrunn

Det är nödvändigt att energibrunnar är dimensionerade på ett korrekt sätt. Vi utför det termiska responstestet för att ta reda på markförhållanden såsom temperatur, ledningsförmåga och motstånd. Resultatet visar på antalet brunnar som behövs, djup och placering av brunnarna.  

2. Energiborrning

Livslängden på en energibrunn är åtminstone 100 år och under dessa år har värmepumpar och annan utrustning ersatts 4-5 gånger. Vi är professionella borrare med borrmaskiner specialiserade för energiborrning. Med vår erfarenhet och moderna borrutrustning säkerställer vi alltid att borrhålens energiutbyte blir optimerat och svarar upp mot ställda krav. 

3. Konstruktion av bergvärmecentral

Vi har den tekniska expertisen och resurser för att konstruera en komplett geoenergianläggning för en fastighet. En förstudie av fastighetens värme- och kylbehov och teknisk status utförs av oss eller i samarbete med konsult. Analysen ger oss faktorer för att kunna utforma en optimal anläggning. Vi designar en kompakt och "enkel att underhålla" anläggning som inkluderar värmepumpar, rörsystem och el- styr/regler system.

4. Installation, prefabricering

Beroende på platsen och byggnaden kan bergvärmecentralen antingen installeras på plats eller prefabriceras i vår egen produktionsanläggning. Som prefabricerad och komplett enhet minimeras installationstiden på plats. Geoenergienheten dockas till borrhålslagret och fastighetens interna värme- och kylsystemet, el och webbanslutningar. Med fördel kan konceptet även användas för byggvärme vid nybyggnation. Vår prefabricerade enhet heter Malmberg enerGeo™ och finns som standard upp till 900 kW värmeeffekt.

5. Drifttagning

Vi utförde det första geoenergiprojektet redan 1977 och har utvecklat en säker och snabb process för ett komplett energiprojekt och vi garanterar anläggningens prestanda. Vi har våra egna installatörer specialiserade inom geoenergiinstallationer och vi kan erbjuda er flexibla serviceavtal där ni själva väljer servicenivå.

Malmberg Geoenergi referenser

Stockholm Arlanda Airport

Geoenergilager Arlanda by Malmberg
 • Kund: Swedavia
 • Fastighet: Flygplats
 • Typ av brunnar: Akvifärlager för värme/kyla
 • Effekt Värme/kyla: 8/8 MW
 • Antal: 11
 • Djup: 20

Masthusen, Malmö

Diligentia Masthusen Geoenergi y Malmberg
 • Kund: Diligentia
 • Fastighet: Kontor
 • Typ av brunnar: Kollektorbrunnar för värme/kyla
 • Effekt Värme/Kyla: 360/420 kW
 • Antal: 30
 • Djup: 300 m

Västberga logistikcentrum, Stockholm

DHL Västberga Geoenergi by Malmberg
 • Kund: DHL
 • Fastighet: Logistikcentral
 • Typ av brunnar: Kollektorbrunnar för värme/kyla
 • Effekt Värme/Kyla: 443/200 kW
 • Antal: 34
 • Djup: 300