Malmberg EnerGeo® ger effektiv bergvärmeinstallation

Geoenergi innebär att driftkostnaden för uppvärmning av byggnader sänks avsevärt samtidigt som det är en förnybar energikälla. Med vår prefabricerade geoenergicentral, Malmberg EnerGeo® snabbas installation och drifttagning upp avsevärt.

EnerGeo® Plug & Play

Malmberg enerGeo gethermal central

Malmberg EnerGeo® är en komplett prefabricerad geoenergicentral som enkelt dockas till energibrunnarna och fastighetens värme- och kylsystem. Tillvägagångssättet medför flera fördelar jämfört med platsbyggda centraler. Energiborrning och markarbete med anslutningar görs på plats parallellt med att energicentralen byggs i vår verkstad. Centralen levereras sedan som en komplett enhet med el- styr/regler och VVS-installation. Det är just dockningen som gör Malmberg EnerGeo® så smart, då den färdigställs i verkstaden och sen bara dockas på. En platsbyggd geoenergicentral involverar flera underleverantörer som arbetar i byggnaden under en längre tid. Tack vare en prefabricerad lösning får vi full kontroll över tillverkningen. Den kräver endast strömförsörjning och enheten är förberedd för fjärrsupport om så skulle behövas. Helt enkelt Plug & Play!

Låg energikostnad och miljövänligt

Malmberg Geothermal energy heating for properties

Bergvärme är en driftkostnadseffektiv, miljövänlig och hållbar uppvärmningsteknik jämfört med andra alternativ såsom fjärrvärme, pellets, olja- gas- eller elpanna. 1 krona el i drift av bergvärme resulterar i producerad värme värd 4 kronor. 1 krona el i drift av frikyla resulterar i producerad kyla värd 40 kronor. Ekonomin är dock inte allt utan geoenergi är också helt koldioxidneutral och en förnyelsebar energikälla. Om man som fastighetsägare då endast använder sig av grön el, såsom vind-, sol- eller vattenkraft har man en anläggning som är helt miljövänlig.