Hur geoenergi - bergvärme utvinns

Bergvärme-geoenergi-Malmberg

Geoenergi eller bergvärme som det också kallas till vardags innebär att en byggnads värme hämtas från berg, grundvatten eller mark. Ett antal energibrunnar borras. Djup och antal är beroende på hur mycket energi som fastigheten behöver. Energin utvinns sedan genom att använda en nedkyld vätska som cirkulerar i ett slangsystem. När vätskan passerar värmepumpen värmer det upp köldmedium inne i värmpumpen. Efter det komprimeras det och blir en varm gas, leds till en kondensor där den utbyter dess värme till fastighetens värme och varmvattensystem.