Lagrad bergvärme och kyla för ett perfekt inomhusklimat

Akviferlager Arlanda by Malmberg Geoenergi

Generellt finns det två olika sätt att utnyttja geoenergi för värme och kyla. Ett borrhållslager innebär att flertalet energibrunnar borras i ett avgränsat område som bildar energivolymen. Ett akvifersystem är lämpligt i vattenrika områden och används ofta för större byggnader såsom sjukhus, flygplatser eller andra stora anläggningar. Geoenergi/bergvärmeprincipen är enkel. Under vintern utvinns värme ur berget eller grundvattnet och berggrunden kyls ned några grader. När sommaren börjar har den lagrade kylan samlats som "frikyla" och berget eller grundvattnet värms upp gradvis och blir värmekällan nästa vinter.