Triton®

Upptäck Malmberg Triton – din nyckel till effektivt vattenfilter!

Malmberg Triton är inte bara ett filterbottensystem – det är en innovation som revolutionerar reningen i reningsverk och vattenverk. Designad för att samarbeta med filtermedia som sand eller aktivt kol, används den ofta som slutpolering för att ge det renaste vattnet.

Med sitt rostfria bottenfiltersystem placerat i bassängen, erbjuder Malmberg Triton en unik fördel för kunderna: lågt tryckfall och effektiv backspolning. Det betyder att du får ett filtermedia av hög kvalitet efter varje spolning, vilket ger längre driftperioder och högre produktivitet.

Vår 20-åriga erfarenhet av att samarbeta med Johnson Screens, vår franska leverantör, har resulterat i över sextio installerade anläggningar för dricksvatten och avlopp runt om i Sverige och Norge. Oavsett om det handlar om att bygga nya anläggningar eller renovera befintliga, kan du lita på oss för att leverera pålitliga och kostnadseffektiva lösningar.

Välj Malmberg Triton och upplev fördelarna med långa driftperioder, hög produktivitet och ökad lönsamhet för din anläggning!

Malmberg Triton®-system är utformat för att lösa typiska problem som uppstår i filtreringsanläggningar och erbjuder flera fördelar mot konventionella filterbottensystem. Triton® dräneringssystem utnyttjar Johnson’s screens världsberömda patenterade Vee Wire® slitsteknik. Med sitt unika system kan det lätt anpassas till nästan alla befintliga filterbottnar vilket förkortar renoveringstiden och minskar investeringskostnaden. Triton® filterbottensystem ökar den aktiva reningsarean.

Fördelar med ett Malmberg Triton® filter

 • Enkel filterdesign
 • Material AISI 304L eller 316 L
 • Ökad filterarea med 110-120%
 • Vee-Wire® slitsar (patenterad) för att passa olika typer av medier och storlekar
 • Slitsöppningar på 0,3 mm som standard
 • Inget behov av bärlager (filtermedia appliceras direkt på Triton® -filterkassetterna
 • Idealisk för renovering
 • Minskade igensättningsproblem
 • Täcker hela filterarean
 • Effektivare backspolning
 • Backspolning med luft/vatten alternativt med vatten (dimensionerande rekomenderad spolhastighet i filtret är 40-60 m/h)
 • Låg initial tryckförlust
 • Flera filterlager kan användas utan risk
 • Systemet kan nyttja alla kända filtermedia på marknaden (Sand, Aktivkol, Green Sand, Antracit, Filtralite, mfl.)
 • Lägre antal backspolningscyklar som ger högre produktivitet (m³/m²)
 • Energibesparing tack vare effektivare spolning
 • Filterkasseterna kan demonteras vid behov utan ingrepp i konstruktion

Jämförelse med konventionell filterbotten

Vad har ni för krav?

Malmbergs Triton® filterbottensystem är modulärt och skalbart. Det kan byggas på plats eller prefabriceras. Gamla filtersystem med konventionella bottenmunstycke kan lätt bytas ut. Malmberg Triton® har inte behov av dubbla filterbottnar. Dessutom ökar filterytans aktiva reningsarea med 20 procent tack vare filterkassetternas U-form.

För mer information eller frågor, kontakta mig