Kiviks nya och moderna avloppsreningsverk

Kivik

Kund

Österlen VA

År

2021

Tjänst

Vatten

Kapacitet

7 500 PE

Läkemedelsrening med aktivt kol i Kivik

Vi har levererat Kiviks nya avloppsreningsverk och dubblat dess kapacitet!

Utmaningen för det tidigare reningsverket var att bibehålla den kvalitet på reningen som verket klarade av under vintertid genom hela året. Detta var en utmaning med tanke på ojämnheten som uppkommer under sommartid då kommunen har mycket turistströmmar. Det fanns därför ett behov av ett nytt, modernare avloppsreningsverk.

Malmberg stod för byggnationen och installationen av kväverening, membranfiltrering och läkemedelsrening med aktivt kol. En viktig del av projektet var att implementera ny teknik i reningsverket för att rena avloppsvatten från miljögifter och läkemedelsrester. Syftet var att kunna leverera vatten som lämpar sig till bevattning, pooler och återinfiltration utan onödiga utsläpp till havet.

Utöver det befintliga maskinhuset byggde vi en fristående byggnad och byggde om den befintliga sedimenteringen till anoxbassängen.

created by dji camera

Som miljöteknikföretag känner vi på Malmberg oss såklart hedrade att vi fått genomföra ett sånt här projekt där vi kan bidra till ett grönare avloppsverk för framtiden!