Vimmerby Avloppsreningsverk

Vimmerby

Kund

Vimmerby Energi & Miljö AB

År

2017-2023

Tjänst

Vatten

Kapacitet

150.000 PE

Vimmerby, en liten pärla mitt i Småland med stor karaktär och betydelse. Det är en stad som präglas av småföretag och industrier, faktum är att de välkända industrierna Arla och Åbro är placerade i Vimmerby. Några av Sveriges kändaste karaktärer har också sitt hem i Vimmerby, närmare bestämt på barnens favoritplats: Astrid Lindgrens Värld.


Varför behövde avloppsreningsverk i Vimmerby byggas ut?


Ombyggnationen av Vimmerby reningsverk motiverades av den ökade produktionen hos Arla och Åbro.. Eftersom både Arla och Åbro redan hade etablerade avtal med kommunen om förbehandling, identifierades ombyggnation av det befintliga reningsverket som det mest optimala tekniska, miljömässiga och ekonomiska alternativet.

Projektets övergripande mål var att skapa redundans i processen, möjliggöra hanteringen av ökad belastning och införa kväverening i förbehandlings- och hushållsavloppsprocessen. Den ombyggda anläggningen har framgångsrikt reducerat grova partiklar, suspenderade ämnen, BOD och fosfor i både industriellt och hushållsavlopp. Särskild uppmärksamhet har riktats mot BOD-avskiljning för att effektivt hantera belastningsökningen och optimera behandlingen av varierande sammansättningar av industriavlopp. Denna ombyggda infrastruktur har därmed skapat en mer robust och hållbar reningsprocess för att möta de specifika behoven som uppstått till följd av ökad produktion hos Arla och Åbro


Vikten av tillsammans

Malmberg har genomfört detta projekt i samverkan med Vimmerby Energi & Miljö AB som också är beställare av projektet. Detta betyder att Malmberg tillsammans med Vimmerby Energi & Miljö AB har projekterat den tekniska processen och sedan genomfört projektet. Genom samverkansprojekt som detta kan vi förena visionen om att skapa ett reningsverk i världsklass!

 


Hur funkar det?

Vimmerby Avloppsreningsverk var tidigare dimensionerat till 92.000 PE och har nu byggts ut till ca 150.000 PE för att klara av de belastningsökningar som industrierna medför. Reningsverket har därför byggts ut med en industriell del och en kommunal del.

När industrivattnet har gått igenom ett förbehandlingsskede i den industriella delen så pumpas vattnet vidare till den kommunala delen. Denna lösning togs fram för att säkerställa renhetsgraden på det industriella vattnet innan det kommer till det kommunala. I förbehandlingen används en syrefriteknik där nedbrytningen av föroreningarna sker under bildning av biogas. I den kommunala delen sker grovavskiljning, förfällning, biologisk nedbrytning, kemisk efterfällning och slutfiltrering.