Vimmerby Avloppsreningsverk

Vimmerby

Kund

Vimmerby Energi & Miljö AB

År

2017-2023

Tjänst

Vatten

Kapacitet

150.000 PE

Vimmerby, en liten pärla mitt i Småland med stor karaktär och betydelse. Det är en stad som präglas av småföretag och industrier, faktum är att de välkända industrierna Arla och Åbro är placerade i Vimmerby. Några av Sveriges kändaste karaktärer har också sitt hem i Vimmerby, närmare bestämt på barnens favoritplats: Astrid Lindgrens Värld.


Varför behövde avloppsreningsverk i Vimmerby byggas ut?

Vimmerby var i behov av en utbyggnad av deras avloppsreningsverk då det är en stad med två stora industrier. Detta betyder att det befintliga verket inte hade kapaciteten att ta hand om deras industrivatten. Det stod därför mellan att Åbro och Arla skulle bygga ett eget reningsverk, eller om de skulle ansluta sig till det redan befintliga kommunala verket och i samma veva bygga ut detta. Det landade i det sistnämnda och Malmberg fick i samverkan med kunden, Vimmerby Energi & Miljö, uppdraget att bygga ut verket.


Vikten av tillsammans

Malmberg har genomfört detta projekt i samverkan med Vimmerby Energi & Miljö AB som också är beställare av projektet. Detta betyder att Malmberg tillsammans med Vimmerby Energi & Miljö AB har projekterat den tekniska processen och sedan genomfört projektet. Genom samverkansprojekt som detta kan vi förena visionen om att skapa ett reningsverk i världsklass!

 


Hur funkar det?

Vimmerby Avloppsreningsverk var tidigare dimensionerat till 90.000 PE och har nu byggts ut till ca 150.000 PE för att klara av de belastningsökningar som industrierna medför. Reningsverket har därför byggts ut med en industriell del och en kommunal del.

När industrivattnet har gått igenom ett förbehandlingsskede i den industriella delen så pumpas vattnet vidare till den kommunala delen. Denna lösning togs fram för att säkerställa renhetsgraden på det industriella vattnet innan det kommet till det kommunala. I förbehandlingen används en syrefriteknik där nedbrytningen av föroreningarna sker under bildning av biogas. I den kommunala delen sker grovavskiljning, förfällning, biologisk nedbrytning, kemisk efterfällning och slutfiltrering.